OŚRODEK WENTYLACJI DOMOWEJ                                             

NZOZ "Medycyna Specjalistyczna"   85-395 Bydgoszcz, ul.Łochowska 69


Siedziba Ośrodka (adres do korespondencji) : 85-503 Bydgoszcz, ul.Rynkowska 2

 tel. 52 524 62 04 (w godz.8-16)Telefon: 606 575 048 
(telefon alarmowy, tylko dla pacjentów i ich opiekunów)

Personel: 
Aleksandra Ziamek
                   
Anna Pastwa
                    Karolina Szatkowska - psycholog
                    Janusz Szatkowski
                    Janusz Kiełb
                    Andżelika Czajkowska
                    Barbara Szkulmowska
 
E-mail: biuro@wentylacjadomowa.pl
 

Telefony kontaktowe lekarzy Ośrodka:

dr med. Zbigniew Szkulmowski specj.anestezjolog – 0501 46 30 48

lek.med. Waldemar Cyrankiewicz specj.anestezjolog – 0603 64 13 60

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Uniwersytecki nr 1, im.A.Jurasza w Bydgoszczy  tel.0-52-5854750
 
 
   
Terapia respiratorem w domu jest finansowana z funduszy NFZ, pacjent nie ponosi kosztów leczenia.                
Do pobrania:                                                                                                    
Formularz zgłoszenia pacjenta do domowej terapii respiratorem
Ulotka Ośrodka Wentylacji Domowej