Wybrane publikacje lekarzy naszego Ośrodka dotyczące wentylacji domowej
i technik wentylacji.
Zbigniew Szkulmowski. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w domu. Polska Medycyna Paliatywna, 2004, 3, 1, 221-225
Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu – doświadczenia Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003, 35, 185-188
Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja nieinwazyjna, wskazania i ograniczenia stosowania w warunkach oddziału intensywnej terapii Anestezjologia i Intensywna Terapia, .2001, 33, 261-265
Zbigniew Szkulmowski. Pomoc w Oddychaniu. ABC pacjenta, 12 (30), 2001, 21-22
Zbigniew Szkulmowski, Domowa wentylacja, Diagnoza i Terapia, 5, (47), 2003, 28-29
Zbigniew Szkulmowski. Nieinwazyjna wentylacja. W: Duszność w zaawansowanych stanach chorobowych – przyczyny i postępowanie. VIA MEDICA, Gdańsk 2002
Zbigniew Szkulmowski. Monitorowanie oddychania. FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, wykłady kursu doskonalącego nr 1 – 20.04. – 23.04.2005. 201-214, Poznań, 2005
Zbigniew Szkulmowski. Respiratory. FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, wykłady kursu doskonalącego nr 1 – 20.04. – 23.04.2005. 51-56, Poznań, 2005
Zbigniew Szkulmowski. Techniki wentylacji. FEEA Ośrodek Regionalny w Poznaniu, wykłady kursu doskonalącego nr 1 – 20.04. – 23.04.2005. 27-50, Poznań, 2005
Z. Szkulmowski, W. Cyrankiewicz, U. Jantarska, A. Kwiatkowski. Działalność Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem w latach 2002-2005. przyjęte do druku i prezentacji – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005
W. Cyrankiewicz, Z. Szkulmowski, U. Jantarska, A. Kwiatkowski. Bezpieczeństwo wentylacji mechanicznej w domu chorego na podstawie doświadczeń Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem w Bydgoszczy. przyjęte do druku i prezentacji – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005
U. Jantarska, Z. Szkulmowski, W. Cyrankiewicz, A. Kwiatkowski. Długotrwała wentylacja domowa u pacjentki z ataksją Fridricha. Opis przypadku. przyjęte do druku i prezentacji – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005
Z. Szkulmowski, D. Robert. Wpływ PEEP na wielkość reinhalacji CO2 u chorych wentylowanych w trybie VAPS w sposób inwazyjny i nieinwazyjny. przyjęte do druku i prezentacji – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005
Z. Szkulmowski, D. Robert. Czynniki wpływające na wielkość reinhalcji CO2 u chorych wentylowanych w trybie VAPS z użyciem układu bezzastawkowego. przyjęte do druku i prezentacji – XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005
Sab JM, Le QV, Dubois JM, Beuret P, Langevin B,Szkulmowski Z, Robert D. Asthme aigu grave nécessisant la ventilation mécanique. Revue de Biologie Medicale, 1994, 16:252-256
Z. Szkulmowski, D. Robert. Changes of the respiratory system compliance between supine and lateral position. Nowiny Lekarskie 2005, 74, 3, 317-324
Zbigniew Szkulmowski, Małgorzata Bała, Krzysztof Romatowski. Wpływ pozycji ciała na poziom wewnętrznego PEEP u chorych wentylowanych mechanicznie. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 2003, 35, 17-21
Zbigniew Szkulmowski, Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała. Wielkość dynamicznego PEEP w czasie zmiany pozycji ciała u chorych w trakcie wentylacji wspomaganej. Anestezjologia i Intensywna Terapia, 35, 3, 2004
Z. Szkulmowski. ARDS. Foundation Europeenne d’Enseignement en Anesthesiologie, wykłady kursu 19 – 21.10.2000. Poznań, 2000, 97-117
Zbigniew Szkulmowski. Znieczulenie u chorych w chorobach mięśni. Foundation Europeenne d’Enseignement en Anesthesiologie Ośrodek Regionalny w Poznaniu, wykłady kursu doskonalącego nr 5 – 28.04. – 1.05.2004. Poznań
Krzysztof Kusza, Zbigniew Szkulmowski. Wykłady kursu doskonalącego nr 1 FEEA w Poznaniu, Układ oddechowy i znieczulenie chorych z niewydolnością oddechową i w chirurgii klatki piersiowej, Poznań, 2005, redakcja wydania
Di Roio C, Dubois J.M., Jacques D, Thouret JM,Sab JM, Langevin B, Szkulmowski Z, Robert D: Influence de la VS-PEP par masque facial sur evolution des pneumopathies communotaires hospitalisees en reanimation. Réanimation et urgence, 1994, 6,P74, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
Sab JM, Szkulmowski Z, Noel P, Chatte G, Jacques D, Dubois J.M., Robert D. Optimisation de la  ventilation en décubitus ventral (DV) au cours des hypoxémies séveres: rôle de la répartition des contres pressions (CP) Réanimation et urgence, 1994, 6,SEO, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
Sab JM, Colber C, Szkulmowski Z, Dorez D, Robert D. Continuous rotational therapy as treatment of hypoxemia acute respiratory failure. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 1995; 151(4); 2 of 2
Sab JM, Szkulmowski Z, Noel P, Thiebaut MM, Dubois J.M., Jacques D, Langevin B, Robert D: Bénéfice de la rotation permanente dans le traitement de l'hypoxémie grave sous ventilation mécanique (VM) Réanimation et urgence, 1994, 6, P16, Résumes de XXIIe Congres de la Société de Réanimation de Langue Française, Paris, 20-22 janvier 1994
Szkulmowski Z, Sab JM, Dubois J.M., Beuret P, Robert D: Changes in respiratory system compliance during continuous rotation on kinetic bed during mechanical ventilation. in Int Care, 1994, vol. 5, suppl. 1, 59, 14th International Symposium on Intensive care and emergency medecine, Brussels, 1994
Sab JM, Szkulmowski Z, Dubois J.M.,  Robert D: Improvement of oxygenation during mechanical ventilation in prone position: participation of thoracic and abdominal external pressures.Am J Respir and Crit Care Med, 1994, 149:A71
Z. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, P. Beuret, JM. Dubois, D. Robert. SRDA: changements hemodynamiques en rotation continue. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP13
Z. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, P. Beuret, JM. Dubois, D. Robert. Influence du decubitus lateral sur la compliance pulmonaire total chez des patients hypoxemiques sous VM. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP12
JM. Sab,O. Millet, Z. Szkulmowski, QV. Le, D. Robert. Comparaison entre la ventilation en pression assistee (PA) et en Aide inspiratoire variable asservie a la frequence (VAIV). Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SP77
QV. Le, JM. Sab, C. Ract, Z. Szkulmowski, M. Bremaud, D. Robert. Comparaison du decubitus ventral et du monoxyde d'azote dans les insuffisances respiratoires aigues. Reanimation et Urgences, 1994, 3, 6-SEO17
Z. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, JM. Dubois, D. Robert. Hemodynamic changes during continous rotation in ARDS patients. American Thoracic Society International Conference, Seattle, May 1995
Z. Szkulmowski, JM. Sab, QV. Le, JM. Dubois, D. Robert. Influence of lateral position on total lung compliance in ventilated ARF patients. American Thoracic Society International Conference, Seattle, May 1995
Zbigniew Szkulmowski Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała. L’influence de la position sur la valeur de la PEP intrensique dynamique pendant la ventilation wn aide inspiratoire. Reanimation, Dec. 2003, 12, 3, 243s
Khairallah Belkhouja, Zbigniew Szkulmowski, Laurent Argaud, Olivier Martin, Ismael Mohammedi, Dominique Robert. Performance de l’aide inspiratoire avec vt par ajustement automatique de la pression. Reanimation, Dec. 2003, 12, 3, 240s
Khairallah Belkhouja, Zbigniew Szkulmowski, Laurent Argaud, Olivier Martin, Ismael Mohammedi, Dominique Robert. Performance de l’AI avec VT garanti par ajustement automatique de la pression. Revue des Maladies Respiratoires, 21,HS1, 1, janvier 2004
Zbigniew Szkulmowski Przemysław Słomkowski, Małgorzata Bała. The Influence of Body Position on the Value of Dynamic Intrinsic PEEP during Pressure Support Ventilation. European Journal of Anaesthesiology, 21, S32, 2004, A-665, 164
Zbigniew Szkulmowski, Khairallah Belkhouja, Laurent Argaud, Olivier Martin, Ismael Mohammedi, Dominique Robert. Evaluation de la reinhalation de CO2 en aide inspiratoire avec un circuit sans valve a fuite calibre. Reanimation, Dec. 2004, 14, 3
Z. Szkulmowski, K. Belkhouja, L. Argaud, O. Martin, I. Mohammedi, D. Robert. CO2 rebreathing from a one limb circuit with a fixe leak and without expiratory valve during BIPAP ventilation. ERJ, ERS Annual Congress, September 2005, przyjęte do druku i prezentacji
Zbigniew Szkulmowski. Mechaniczne wspomaganie wentylacji w zaawansowanych chorobach. Duszność w zaawansowanych chorobach wewnętrzych. Szkoła Medycyny Paliatywnej, Bydgoszcz, 26-27 listopada 1999
Zbigniew Szkulmowski. Utrzymywanie drożności dróg oddechowych. Duszność w zaawansowanych chorobach wewnętrznych. Szkoła Medycyny Paliatywnej, Bydgoszcz, 26-27 listopada 1999
Zbigniew Szkulmowski. Niewydolność oddechowa, wentylacja mechaniczna. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Grzybowo, 2000
Z. Szkulmowski, D. Robert. Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii: ARDS, patofizjologia, leczenie. Wenecja k. Żnina, 24 - 26.05.1996. Wpływ pozycji ciała na wielkość optymalnego PEEP w ARDS
Z. Szkulmowski. . Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii: ARDS, patofizjologia, leczenie. Wenecja k. Żnina, 24 - 26.05.1996. Leczenie płynami w ARDS
Z. Szkulmowski. Rehabilitacja oddechowa, utrzymanie drożności dróg oddechowych, aerozoloterapia. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 2.04.2001
Szkulmowski. Opieka nad chorym z PEG, sondą żołądkową. Zasady żywienia dojelitowego. Polska Szkoła Medycyny Paliatywnej. Wykłady kursu, Bydgoszcz, 10.05.2001
Z. Szkulmowski: Sympozjum: Problemy transportu tlenu we wstrząsie (Problems of oxygen transport in shock), Poznan, Poland, 20.05.1993. Wpływ poziomu hemoglobiny na transport tlenu we wstrząsie septycznym (The influence of hemoglobin level on oxygen transport in septic shock).
Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu. Konferencja: Hospicjum 2001, Toruń, 7-8.12.2001
Zbigniew Szkulmowski: Doświadczenia Domu Sue Ryder w prowadzeniu chorych wentylowanych mechanicznie w domu. Seminarium Szkoleniowe: Instrumentalne i manualne techniki wspomagania oddechu w chorobach nerwowo-mięśniowych. Organizator: Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni, 14, 15 Czerwiec 2003, Warszawa
Zbigniew Szkulmowski: Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przebiegu przewleklej niewydolnosci oddechowej, Kurs podstawowy dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny paliatywnej, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy, 23.05.2003
Zbigniew Szkulmowski: Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w przebiegu przewleklej niewydolnosci oddechowej, Kurs podstawowy dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny paliatywnej, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej w Bydgoszczy, 12.12.2003
Zbigniew Szkulmowski. Wentylacja mechaniczna w domu – doświadczenia Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem Domu Sue Ryder w Bydgoszczy. Wykłady Koferencji „Wentylacja Mechaniczna w Domu”, Bydgoszcz, 4.10.2002